Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)
சுகாதார சுதேச வைத்திய நன்னடத்தை, சிறுவர் பராமரிப்பு மற்றும் மகளீர் விவகார அமைச்சு
முகப்பு ஏனைய தகவல்கள்
ஏனைய தகவல்கள்

மூலிகைச் செடிகள்

ஊவா மாகாணத்தில் பரவலாகக் காணப்படும் மூலிகைச் செடிகள்

பெயர் குலம் பாவனை
அறுவதம் ரெட்டேசியே
றூட்டா கிரவியொவன்ஸ்
சலி நோய், குறிப்பாக சிறார்களுக்குச் சிறந்தது, வேதனை நீக்கி, சிறுநீர்க் கோளாறு
இரிவேரி லெமினேசியே
பிளெக் ரென்தஸ் சேலநிக்கஸ்
காய்ச்சல், வாந்தி, வயிற்றோட்டம், வெண்குஷ்டம்.
கற்பூரவள்ளி லெமினேசியே
பிளெக்ரென்தஸ் அம்பொய்னிகஸ்.
இருமல், கக்குவான், இளைப்பு, சிறுநீர்க்கோளாறு, சிறுநீர் அஸ்மரி,  சிறுநீர்த்தொற்று
மலித்த (தாதரி) லன்திரிஷ்சியே
வூடி போர்டியா பிறெட்டி கோசா
சருமநோய், வயிற்றோட்டம், நீரிழிவு, சர்மகுஷ்டம்
வனராஜ ஓர்கிடேசியே
அனிக்ரொச்சிலஸ் சிட்டேசியே
பாம்பு தீண்டியமைக்கான சிகிச்சைக்கு எடுக்கப்படும்.
ஹீன்போவிட்டியா மெலஸ்ரொமெட்டேசியே
ஒஸ்பெக்கியா ஒக்ரென்ரா
நீரிழிவு, மூலநோய், கல்லீரல் நோய்
போம்பு சிம்ப்லோகேசியே
சிம்ப்லோகொஸ் கொஹின்சினென்சிஸ்
சிறுநீர்ப்பை அஷ்மரீ, அஷ்ஸ்தி பக்னம்
கொக்மொட்ட எரியோகுலோன்
எரியோகுலோன் செலினிக்கம்
கல்லீரல் நோய், சிறுநீர்வழி நோய்த்தொற்று, ஸ்வேதரித்தய.
கெஹிபித்தன் மெனிஸ் பர்மேசியே
சைக்லியா பெலேட்டா
பாம்புதீண்டுதல், இரைப்பை புண், சிறுநீர்த்தொற்று.
புத்சரண கெனேசியே
கெனாஇன்டிகா
பாம்புதீண்டுதல், மலச்சிக்கல், கல்லீரல் நோய்கள்.
 
ஜூன் 2020
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4